50 tài tử điện ảnh của mọi thời đại
Nguyễn Ngọc Chấn

 
Kể từ ngày điện ảnh được phát minh, chiếu bóng là phát minh quan trọng và hữu hiệu nhất của con người. Trên phương diện giải trí, phim ảnh hấp dẫn mọi sinh vật trên trái đất. Điện ảnh là tổng hợp tất cả các bộ môn cầm kỳ thi họa, gom lại thành nghệ thuật thứ bẩy. Về giáo dục, điện ảnh truyền bá kiến thức từ người này sang kẻ khác, lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ theo sau. Về truyền thông, điện ảnh là phương tiện truyền bá tư tưởng mau chóng và mạnh mẽ hơn bất cứ phương cách nào. Con người đã biết ứng dụng điện ảnh vào mọi sinh hoạt của đời sống đồng thời, điện ảnh cũng tạo ảnh hưởng rất nhiều trên con người.

Một tác phẩm điện ảnh đúng nghĩa thực hiện rất công phu và đòi hỏi nhiều thời gian, tiền bạc và công sức. Khi cuốn phim được trình chiếu trên màn ảnh chỉ có những tài tử, giai nhân xuất hiện trong khi phiá sau lưng họ có một đội ngũ chuyên viên phải làm nhiều công việc khác nhau để đưa họ đến với khán giả.

Điện ảnh là bộ môn thu hút mọi người. Nhiều kẻ làm bất cứ thứ gì để xen vào vùng hào quang ấy, một tỉ lệ rất nhỏ thành công, đa số đều như những con thiêu thân cháy dần rồi lụi. Trong số hàng trăm ngàn tài tử giao nhân lao đầu vào điện ảnh chỉ một số ít thành danh và lưu truyền cho đến hậu thế.

Trong khuôn khổ bài này chúng tôi nhắc tới những tài tử giai nhân nổi bật từ ngày phim ảnh góp mặt với 7 môn nghệ thuật. 50 tài tử được mến mộ nhất từ đầu cho đến nay. Danh sách này không có sắp hạng mà chỉ nêu lên những đóng góp của họ trong sinh hoạt điện ảnh, quí vị có thể đồng ý với tác giả về các tác tử giai nhân trong bảng liệt kê dưới đây.

Cary Grant - Marilyn Monroe - Tom Cruise - John Wayne- Ingrid Bergman - Paul Newman- Julia Roberts - Greta Garbo - James Stewart.
1. Cary Grant (1904-1986)

Những phim nổi bật: She Done Him Wrong (1933), The Awful Truth (1937), Only Angels Have Wings (1939), The Philadelphia Story (1940), Notorious (1946), To Catch a Thief (1955), North by Northwest (1959)
Giải thưởng: Hai lần được đề nghị giải Oscar, phim Penny Serenade (1941) và None But the Lonely Heart (1944). Cary Grant được trao giải danh dự năm 1970.

2. Marilyn Monroe (1926-1962)

Phim Nổi bật: Don’t Bother to Knock (1952), Niagara (1952), Gentlemen Prefer Blondes (1953), There’s No Business Like Show Business (1954), The Seven Year Itch (1955), Some Like It Hot(1959),TheMisfits (1961)
Giải thuởng: không.
Phim có DVD: Some Like It Hot.

3. Tom Cruise (1962- đến nay)

Phim nổi bật: Risky Business (1983), Top Gun (1986), Rain Man (1988), Jerry Maguire (1996), Mission: Impossible (1996), Minority Report (2002) Collateral (2004)Giải thưởng: 3 lần đề nghị Oscars, trong phim Born on the Fourth of July (1989), Jerry Maguire, and Magnolia (1999).

4. John Wayne (1907-1979)
Phim nổi bật: Stagecoach (1939), Fort Apache (1948), Red River (1948), She Wore a Yellow Ribbon (1949), The Searchers (1956), Rio Bravo (1959), The Man Who Shot Liberty Valance (1962), True Grit (1969), The Shootist (1976)
Giải thưởng Oscar: 3 lần được để nghị Oscars; đọat 1 Oscar phim: True Grit. Được đề nghị 2 lần nữa: Sands of Iwo Jima (1949) and The Alamo (1960).

5. Ingrid Bergman (1915-1982)

6. Paul Newman (1925-đến nay)

Phim nổi bật : The Hustler (1961), Hud (1963), Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), The Color of Money (1986), Nobody’s Fool (1994), Road to Perdition (2002)
Giải Oscar: 9 lần được đề nghị; 1 lần thắng với phim: The Color of Money. Các phim khác được đề nghị là: Cat on a Hot Tin Roof (1958), The Hustler, Hud, Cool Hand Luke (1967), Absence of Malice (1981), The Verdict (1982), Nobody’s Fool, và Road to Perdition. Paul Newman được trao giải danh dự năm 1986 và trao giải nhân đạo "Jean Hersholt" Humanitarian Award năm 1994.

7. Julia Roberts (1967-hiện nay)

Phim nổi bật: Mystic Pizza (1988), Steel Magnolias (1989), Pretty Woman (1990), Notting Hill (1999), Erin Brockovich (2000), Closer (2004)
Giải Oscar: 3 lần đưộc đề nghị. Chiếm 1 Oscar cho phim Erin Brockovich. Hai lần khác cho phim: Steel Magnolias and Pretty Woman.

8. Greta Garbo (1905-1990)

9. James Stewart (1908-1997)

Phim nổi bật: You Can’t Take It With You (1938), Mr. Smith Goes to Washington (1939), The Philadelphia Story (1940), It’s a Wonderful Life (1946), Winchester ’73 (1950), Rear Window (1954), Vertigo (1958)
Giải thưởng Oscars: 5 lần được đề nghị. Thắng 1 giải cho cuốn phim The Philadelphia Story. Các phim khác được đề nghị: Mr. Smith Goes to Washington, It’s a Wonderful Life, Harvey (1950), and Anatomy of a Murder (1959). He was given an honorary award in 1984.

10. Henry Fonda (1905-1982)

Phim nổi bật: Young Mr. Lincoln (1939), The Grapes of Wrath (1940), The Lady Eve (1941), My Darling Clementine (1946), Fort Apache (1948), Advise and Consent (1962), Once Upon a Time in the West (1969)
Giải Oscars:3 lần được để nghị; Thắng một giải cho phim On Golden Pond (1981). 2 lần khác được đề nghịc cho cuốn phim: The Grapes of Wrath and 12 Angry Men (1957).

11. James Cagney (1899-1986)

12. Grace Kelly (1929-1982)

13. Humphrey Bogart (1899-1957)

14. Katharine Hepburn (1907-2003)

Phim nổi bật: Little Women (1933), Bringing Up Baby (1938), The Philadelphia Story (1940), Adam’s Rib (1949), The African Queen (1951), Guess Who’s Coming to Dinner (1967), The Lion in Winter (1968), On Golden Pond (1981)
Giải Oscars: 12 lần được đề nghị; Thắng 4 giải Oscars cho các phim: Morning Glory (1933), Guess Who’s Coming to Dinner, The Lion in Winter, and On Golden Pond. Các phim khác được đề nghị Oscras là: Alice Adams (1935), The Philadelphia Story, and The African Queen.

Henry Fonda - James Cagney - Grace Kelly - Humphrey Bogart - Katherine Hepburn - Marlon Brando - Jack Nicholson - Robert Redford - Audrey Hepburn.
15. Marlon Brando (1924-2004)

Phim nổi bật: A Streetcar Named Desire (1951), The Wild One (1953), On the Waterfront (1954), The Godfather (1972), Last Tango in Paris (1973), Apocalypse Now (1979)
Giải Oscars: 8 lần được đề nghị; 2 lần thắng giải với các phim: On the Waterfront và The Godfather. Các phim khác Marlon Brando được đề nghị là: A Streetcar Named Desire, Viva Zapata! (1952), Julius Caesar (1953), Sayonara (1957), Last Tango in Paris, and A Dry White Season (1989).

16. Jack Nicholson (1937-hiện tại)

Phim nổi bật: Easy Rider (1969), Five Easy Pieces (1970), Carnal Knowledge (1971), Chinatown (1974), One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975), Terms of Endearment (1983), About Schmidt (2002)
Giải Oscars: 12 lần được đề nghị; Thắng 3 giải cho các phim One Flew Over the Cuckoo’s Nest, Terms of Endearment, and As Good As It Gets (1997). Các phim khác được đề nghị gồm: Easy Rider, Five Easy Pieces, and Chinatown.

17. Robert Redford (1937-hiện tại)

18. Audrey Hepburn (1929-1993)

Phim nổi bật: Roman Holiday (1953), Sabrina (1954), Funny Face (1957), Breakfast at Tiffany’s (1961), My Fair Lady (1964), Wait Until Dark (1967)
Giải Oscars: 5 lầ được đề nghị;Thắng 1 giải cho cuốn phim Roman Holiday. Các phim khác là: Sabrina, The Nun’s Story (1959), Breakfast at Tiffany’s, Wait Until Dark. Received a Jean Hersholt Humanitarian Award in 1993.

19. Spencer Tracy (1900-1967)

20. Sidney Poitier (1927-hiệ nay)

Phim nổi bật: No Way Out (1950), Blackboard Jungle (1955), The Defiant Ones (1958), A Raisin in the Sun (1961), Lilies of the Field (1963), To Sir, With Love (1967), In the Heat of the Night (1967), Guess Who’s Coming to Dinner (1967)
Giải Oscars: Hai lền được đề nghị;Thắng 1 giải cho phim Lilies of the Field. Phim kia là: The Defiant Ones. Sidney được trao giải thưởng tài tử danh dự năm 2001.

21. Clark Gable (1901-1960)

Phim nổi bật: It Happened One Night (1934), Mutiny on the Bounty (1935), Gone With the Wind (1939), Run Silent, Run Deep (1958), The Misfits (1961)
Giải Oscars: 3 lần được đề nghị; Thắng 1 giải cho cuốn phim: It Happened One Night. Hai phim kia là: Mutiny on the Bounty, Gone With the Wind.

22. Judy Garland (1922-1969)

23. Fred Astaire (1899-1987)

Phim nổi bật: Top Hat (1935), The Sky’s the Limit (1943), Easter Parade (1948), Royal Wedding (1951), The Band Wagon (1953), Funny Face (1957), On the Beach (1959)
Giải Oscar: Một đề nghị oscar cho phim The Towering Inferno (1974).

24. Doris Day (1924-hiện nay)

Phim nổi bật: The Man Who Knew Too Much (1956), The Pajama Game (1957), Teacher’s Pet (1958), Pillow Talk (1959), That Touch of Mink (1962), Send Me No Flowers (1964)
Oscar: Một đề nghị chgo cuốn phim Pillow Talk.

25. Bette Davis (1908-1989)

Phim Nổi bật: Jezebel (1938), The Letter (1940), The Little Foxes (1941), Now, Voyager (1942), All About Eve (1950), What Ever Happened to Baby Jane? (1962)
Giải Oscars: 11 lần đề nghị; thắng 2 giải phim: Dangerous (1935) and Jezebel. Các phim khác là: Of Human Bondage (1934, write-in), Dark Victory (1939), The Letter (1940), The Little Foxes, Now, Voyager, Mr. Skeffington (1944), All About Eve, The Star (1952), and What Ever Happened to Baby Jane?

27. Gregory Peck (1916-2003)

Phim nổi bật: Spellbound (1945), Duel in the Sun (1946), Gentleman’s Agreement (1947), Roman Holiday (1953), Moby Dick (1956), Cape Fear (1962), To Kill a Mockingbird (1962)
Giải Oscars: 5 lần được đề nghị, thắng 1 cho phim To Kill a Mockingbird. Các phim khác là: The Keys of the Kingdom (1945), The Yearling, Gentleman’s Agreement, Twelve O’Clock High (1949). Won the Jean Hersholt Humanitarian Award in 1967.

28. Tom Hanks (1956-hiện nay)

Phim nổi bật: Splash (1984), Big (1988), Philadelphia (1993), Apollo 13 (1995), Saving Private Ryan (1998), Road to Perdition (2002)
Giải Oscars: 5 lần được đề nghị; Thắng 2 giải cho phim Philadelphia and Forrest Gump (1994). Các phim khác: Big, Saving Private Ryan, and Cast Away (2000).

29. Warren Beatty (1937-hiện nay)

Spencer Tracy - Sidney Poitier - Clark Gable - Judy Garland - Fred Astaire - Doris Day - Betty Davis - Errol Flynn - Gregory Peck - Tom Hanks - James Dean -Warren Beatty - Steve McQueen - Shirley Temple - Jane Fonda.
30. James Dean (1931-1955)

31. Steve McQueen (1930-1980)

32. Jane Fonda (1937-hiện tại)

Phim nổi bật: Barbarella (1968), Klute (1971), Julia (1977), Coming Home (1978), The China Syndrome (1979), On Golden Pond (1981)
Giải Oscar: 7 lần được đề nghị;thắng 2 giải phim Klute and Coming Home. Các phim kia là: They Shoot Horses, Don’t They? (1969) , Julia, The China Syndrome, On Golden Pond, The Morning After (1986).

33. Shirley Temple (1928-hiện nay)

34. Rita Hayworth (1918-1987)

35. Harrison Ford (1942-hiện tại)

36. Sean Connery (1930-hiện tại)

Phim nổi bật: Any of his Bond films (even 1983’s Never Say Never Again), The Hill (1965), The Man Who Would Be King (1975), The Name of the Rose (1986), The Untouchables (1987), The Hunt for Red October (1990)
Giải Oscars: Thàng 1 cho phim The Untouchables.

37. Al Pacino (1940-hiện tại)

Phim nổi bật: The Godfather (1972), Serpico (1973), The Godfather Part II (1974), Dog Day Afternoon (1975), Scarface (1983), Glengarry Glen Ross (1992)
Giải Oscars: 8 lần đề nghị, thắng 1 cho phim Scent of a Woman (1992).

38. Robert De Niro (1943-hiện tại)

Phim nổi bật: Mean Streets (1973), The Godfather Part II (1974), Taxi Driver (1976), The Deer Hunter (1978), Raging Bull (1980), The King of Comedy (1983), GoodFellas (1990)
Giải Oscras: 6 lần được đew62 nghị; thắng 2 giải cho phim The Godfather Part II and Raging Bull.

39. Denzel Washington (1954-hiện tại)

Phim nổi bật: Cry Freedom (1987), Glory (1989), Malcolm X (1992), Devil in a Blue Dress(1995), The Hurricane (1999), Training Day (2001)
Giải Oscars:5 lần đư7ộc đề nghị Oscars; thắng 2 cho phim: Glory and Training Day.

40. Elizabeth Taylor (1932-hiện tại)

Phim nổi bật: National Velvet (1944), Father of the Bride (1950), Giant (1956), Cat on a Hot Tin Roof (1958), Suddenly, Last Summer (1959), Butterfield 8 (1960), Cleopatra (1963), Who’s Afraid of Virginia Woolf? (1966), The Taming of the Shrew (1967)
Giải Oscars:5 lần được đề nghị;2 lần thắng cho phim: Butterfield 8 and Who’s Afraid of Virginia Woolf?

41. Peter Sellers (1925-1980)

42. Gary Cooper (1901-1961) 5 nominations , thắng 2 Oscars.

43. Clint Eastwood (1930-hiện tại)

Phim nổi bật: A Fistful of Dollars (1964), The Good, the Bad, and the Ugly (1966), Play Misty for Me (1971), Dirty Harry (1971), The Outlaw Josey Wales (1976), Unforgiven (1992), Million Dollar Baby (2004)
Giải Oscars: 2 đề nghị phim: Unforgiven and Million Dollar Baby.

44. Will Smith (1968-hiện tại)

Phim đáng ghi nhớ Six Degrees of Separation (1993), Bad Boys (1995), Independence Day (1996), Men in Black (1997), Ali (2001)

Rita Hayworth - Harrison Ford - Sean Connery - Robert De Niro - Al Pacino - Denzel Washington - Elizabeth Taylor - Peter Sellers - Gary Cooper - Will Smith -Clint Eastwood - Jack Lemmon - Meryl Streep - ohnny Depp - Nicole Kidman - Russell Crowe - Brad Pitt.
45. Jack Lemmon (1925-2001)

46. Meryl Streep (1949-hiện nay)

Phim nổi bật: Kramer Vs. Kramer (1979), Sophie’s Choice (1982), Silkwood (1983), Out of Africa (1985), Adaptation (2002)
Giải Oscars: 13 lần được đề nghị Oscars: Thắng 2 cho phim Kramer Vs. Kramer and Sophie’s Choice.

47. Johnny Depp (1963-hiện nay)

Phim nổi bật: Edward Scissorhands (1990), What’s Eating Gilbert Grape (1993), Ed Wood (1994), Donnie Brasco (1995), Finding Neverland (2004)
Giải Oscars: Hai lần được đề nghị phim: Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl và Finding Neverland.

48. Nicole Kidman (1967-hiện nay)

Phim nổi bật: Dead Calm (1989), To Die For (1995), Moulin Rouge (2001), The Others (2001), The Hours (2002)
Giải Oscras: 2 lần đề nghị; Thắng 1 phim: The Hours. Phim kia là: Moulin Rouge.

49. Russell Crowe (1964-hiện nay)

Phim nổi bật: Romper Stomper (1993), L.A. Confidential (1997), The Insider (1999), A Beautiful Mind (2001), Master and Commander: The Far Side of the World (2003)
Giải Oscars: 3 lần được đề nghị; thắng 1 giải phim: Gladiator. phim kia: The Insider và A Beautiful Mind.

50. Brad Pitt (1963-hiện nay)

Phim nổi bật: Thelma & Louise (1991), Seven (1995), 12 Monkeys (1995), Fight Club (1999), Ocean’s Eleven (2001)
Giải Oscars: Đề nghị 1 lần, phim 12 Monkeys.
 
 
Nguồn: Nguyễngọchấn, cnn

Tựa phim

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Đạo diễn

 

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z