PHIM THEO TÊN ĐẠO DIỄN    N

Tựa phim

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Đạo diễn

 

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

      Tựa phim:

      Đạo diễn:

Ngày đăng:

50 tài tử điện ảnh của mọi thời đại Nguyễn Ngọc Chấn .  .... 12/1/2005
And the Winner is … Nguyễn Ngọc Chấn .  .... 2/11/2005
Chuyện dài "The Passion of The Christ" Nguyễn Ngọc Chấn .  .... 3/17/2004
John Q Nick Cassavetes .  .... 10/14/2002
Mùa len trâu Nguyễn Võ Nghiêm Minh .  .... 6/28/2007
North Country Niki Caro .  .... 10/31/2005
Pirates of the Caribbean: At World's End Nick Bridger .  .... 6/28/2007
Something’s Gotta Give Nancy Meyers .  .... 1/10/2004
The Illusionist Neil Burger .  .... 6/28/2007

 

  1