Đào vàng - Flash: 95 Kb
Một dạng mới của trò chơi Tetris

 


Giới thiệu: Trong trò chơi này, bạn là một thợ mỏ đã đến được nơi có mạch vàng nhưng không thể tiếp cận với nó mà phải dùng cây búa ném vào những khối vàng hoặc khối đá xếp liền nhau.
 
 
Nguồn:

  Tên:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Độ lớn:

Nhỏ hơn 150 Kb

Từ 150 - 300 Kb

Lớn hơn 300 Kb