TRÒ CHƠI XẾP THEO MẪU TỰ    O

  Tên:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

  Độ lớn:

Nhỏ hơn 150 Kb

Từ 150 - 300 Kb

Lớn hơn 300 Kb

Logo:

Tóm lược:

  Ngày đăng:

Office War - Flash: 286 Kb
Một chút tưởng tượng nhé: bạn đang làm việc ở một cơ quan nào đó mà lại chẳng có việc gì cho bạn làm. Vậy bạn sẽ làm gì để "xài" cho hết 8 giờ vàng ngọc?
..... 11/18/2003

 

  1