1
1

 
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))XOR"Z
Nguồn: 1                         Thể loại: