Tiễn biệt mùa xuân
Quang Nguyễn

 
Tiễn xuân đi
đón hạ về
Vần thơ cháy nắng trùm sơn khê
Không còn hương
ủ trong xuân ngọc
Nét trinh ngời, sương ẩm dưới tóc
Ngày mồng bốn,nghe radio
Xác mai vàng sân, mà xuân chẳng khô
Nét văn chương cháy bỏng
Dạt dào cảm xúc
Xuân còn tỏa bóng
Bao tâm hồn reo vang
Khát khao khát khao, níu giữ xuân huy hoàng
Bạn là ngọn lửa
và tôi sẽ là củi
Cùng đốt cháy rực rỡ
bên bếp văn gạo cội
Mầm sống cuộc đời
có bao giờ đầy vơi
Ngày mai tươi sáng
Có tôi và bạn.

Quang Nguyễn
Nguồn:                         Thể loại:  Thơ