Nuối Tiếc
Băng Tuyết

 
Chiều nay ta thấy nhớ ai
Nhớ trường nhớ lớp nhớ hoài dáng xưa
Trường tan tíu tít vui đùa
Đạp xe dong duổi những mùa thu qua
Chỗ ngồi giờ đã vắng ta
Bảng đen phấn trắng giờ xa mất rồi
Nhớ người nhớ mắt môi cười
Con đường khoa Lý một thời vàng son
Cho ta ngơ ngẩn trong hồn
Chút tình xưa cũ vẫn còn đâu đây
Người xa xôi ở chân mây
Biết chăng có cánh chim bay lạc loài
Bây giờ ta đứng riêng ngoài
Thôi em có nhớ thương hoài cũng xong
Nguồn:                         Thể loại:  Thơ