ĐỌC LƯU BÚT

 Tên:
 Email:
 Trang nhà:
 Lời nhắn:
Tắt bộ gõ
Kiểu VNI
Kiểu TELEX
Kiểu VIQR
Tự động
  
    
 
Bạn có thể đánh tiếng Việt trực tiếp ( Unicode font ) khi ký Sổ Lưu Niệm theo kiểu VNI, TELEX, VIQR hay Tự Động ( kết hợp mọi kiểu ) bằng cách chọn lựa phía trên. Đây là bộ gõ tiếng Việt được viết dưới dạng JavaScript bởi anh Trần Anh Tuấn
" M&TÔI " xin gởi đến anh lời cảm ơn chân thành nhất !
Lưu bút của bạn tạm thời lưu trữ trong database và sẽ được kích hoạt trong thời gian ngắn nhất. Cám ơn các bạn đã ghé thăm & lưu bút !
 
   Cám ơn bạn đã ký tên vào SỔ LƯU NIỆM