Hướng dẫn dùng MViệt

Xin bấm vào các nút dưới đây để xem hướng dẫn của chức năng của nút:    Nút tắt Tiếng Việt

    Nút mở Tiếng Việt

Lưu ý:  Khi bạn đang ở trong ô đánh, bạn có thể bấm Ctrl+Shift+E (3 phím cùng một lúc) để chuyển từ mở sang tắt và tắt sang mở.


    Chọn - Xem - Thay đổi kiểu gõ  

Khi bấm vào nút này, bạn sẽ thấy một khung như dưới đây:

 MViệt
Sắc
Huyền
Hỏi
Ngã
Nặng
Nón
Móc
Trăng
Gạch
Xóa
Thoát
Tổ Hợp Tắt Tạm
Trở Về
Âm chính Thẩm Mỹ Bộ Dấu Mẫu
Lưu ý:


    Sử Dụng Tốc Ký   

Khi bấm vào nút này, bạn sẽ thấy khung như dưới đây:

Tốc ký: Tắt  Chữ Vần

Lưu ý:


    Duyệt Hỏi Ngã  

   Từ đầu: Khi bấm vào đây, chữ đầu tiên trong bài viết có hỏi/ngã sẽ được in đậm (hi-light) nền cho bạn thấy. Đồng thời khung trống sẽ có giải thíc sự khác biệt giữa hỏi và ngã. Lúc này bạn sẽ quyết định chọn 1 trong 3 nút kế tiếp:

   Tiếp: Khi bấm vào đây, chữ kế tiếp trong bài viết có hỏi/ngã sẽ được in đậm nền cho bạn thấy.

   Hỏi: Khi bấm vào đây, chữ đang có nền đậm (selected) sẽ tự động đổi dấu ra hỏi.

   Ngã: Khi bấm vào đây, chữ đang có nền đậm sẽ tự động đổi dấu ra ngã. 


    Tìm và Thế Chữ   

Lưu ý:


    Hoán Chuyển   

.: Hoán chuyển :.
Từ 
Sang 

Cách chuyển mã:

Lưu ý:


    Tra Từ Ðiển