Đối thoại
Trang Thanh

 
Mẹ ơi, muối từ đâu sinh ra?
- Từ mồ hôi của mẹ.
Không phải. Từ biển.
Nhưng biển từ đâu sinh ra?
- Từ nước mắt của mẹ.
Không phải. Từ những dòng sông.
Nhưng dòng sông từ đâu sinh ra?
- Từ nỗi buồn của thế nhân.
Không phải. Từ mưa mùa hạ.
Nhưng mưa từ đâu sinh ra?
Mẹ đừng bảo rằng từ nước mắt!
- Còn con?
Con biết. Mưa của trời.
Mọi thứ đều của trời, mẹ ạ!
° ° °


Mẹ im lặng
Mẹ bổ cuốc xuống đồng.
 
 
Nguồn: tuoitre.com.vn

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z