Một hôm
Nguyễn Thái Dương

 
Một hôm tóc biết ngồi yên
Để cho anh gối mặt lên nồng nàn

Một hôm mắt biếc nằm ngoan
Để lòng anh đậu xuống hàng mi thơm

Một hôm cổ biết ngửa tròn
Cho anh thở xuống chút hồn thi nhân

Một hôm môi biết bổng trầm
Cho môi anh được lặng thầm ngân theo

Một hôm tim nhịp không đều
Là hôm đôi đứa định leo lên trời

... Nhiều hôm nhớ một hôm thôi
Thấy em có có giữa đời không không...
 
 
Nguồn: tuoitre.com.vn

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z