Xanh
Đinh Minh Toản

 
Xanh em
Xanh như cỏ
Mùa tôi chưa hết bao giờ!

Nắng sẽ vỡ, mưa sẽ vỡ
Ơ hay
Chỉ còn lại giấc mơ

Miết mải trôi
Nghiêng xanh, nghiêng anh
Em là cánh diều gọi trời xanh
Đồng dao xanh
Không rõ lời

Qua mệt nhoài
Qua vòng thuần sắc
Dừng lại xanh
Xanh em hơn cỏ.
 
 
Nguồn: Nguyên Xưa

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z