Hình không bóng
Nguyễn Hiệp

 

Nhớ Mẹ tôi


Chiếc vỏ trấu tách đôi trượt theo triền sông
Nửa mẹ mang về đất
Nửa con ở lại
Lá bàng hoàng sương!

Đôi dép vá dây trôi theo dòng sông
Nửa gian truân mẹ bước
Nửa con ở lại
Chân chao đảo mình

Con - bóng không hình
Mẹ - hình không bóng
Đi đâu, về đâu
Nghe chân khẽ động

Chiếc áo nâu sờn vai của mẹ
Đôi dép vá dây năm lần bảy lượt của mẹ
Con không giữ được
Làm sao con giữ được mình?!

Hình không bóng hình
Mẹ hiu quạnh qua đời
Chỉ còn chút con - cũng - loài- không - bóng.

Tiết Trọng Thu Tân Tỵ
 
 
Nguồn: Nguyên Xưa

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z