Mép biển
Phước Quang

 
Tụ huyết lòng não
làng người già khóc nhau câu chuyện chiếc đèn dầu,
rằng đóa nguyệt gieo mình đuối nước cổ tích đêm rằm,
rằng mặt trời sũng bóng ướt dầm biển sóng.

Ngoài kia, nơi gió dồn đất liền
làng trẻ nhỏ bánh mật từ mắt đến môi vàng hoe tóc nô nghịch mép biển.
Ngày mai, chúng ra khơi vớt thuyền con xếp giấy đem chôn
(miền ký ức cuốn vào trôn ốc xoáy lốc, xót lơ thơ trên mẻ lưới không can dự)
bánh lái và những hướng rẽ
đâm bổ bàn tay xô tuôn sóng.

Ngày mai của những ngày mai
làng trẻ lớn tinh luyện qua năm tháng khóc nhau câu chuyện chiếc đèn dầu
rằng đóa nguyệt
rằng mặt trời
rằng khung gỗ chân dung tan vào bọt biển.
 
 
Nguồn: Nguyên Xưa

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z