Chớp mắt
Lê Thùy Vân

 
Chớp mắt - đêm bủa vây
Lời tỏ tình như ma trơi lởn vởn
Rượu vẫn đắng với người không biết uống
Rượu vẫn say với kẻ uống nhiều
Đắng - thấy một mình đơn độc
Say - thấy nhiều mình đơn độc hơn
Chớp mắt đầm nước mắt
 
 
Nguồn: Nguyên Xưa

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z