Mưa bụi bay
Vũ Duy Thông

 
Không biết điều gì sẽ đến
Nhưng em ơi sáng nay mưa bụi bay
Lâm thâm đường khô sỏi đá
Long lanh cây bàng lá gầy

Không biết điều gì sẽ đến
Niềm vui chăng hay nỗi buồn chăng
Có thể hôm nay chúng mình chia tay
Nhưng em ơi mưa bụi bay
Mùa xuân tìm đến ta từng chấm nhỏ
Có thể ngày mai khổ đau thêm nữa
Khi còn thương ngôi sao rụng trong đêm
Thương sóng biển xanh một mình
Thương đá núi cô đơn tự vỡ

Nhưng em ơi sáng nay mưa bụi êm
Đất trời trắng sữa
Mùa xuân thì thầm bên tai
Xa cách lấp đầy
Lời mưa
Lấm tấm thơ ngây.
 
 
Nguồn: Nguyên Xưa

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z