Tự khúc ngày
Hoàng Trần Cương

 
Sáng ta
Nghiêng mình một cái
Vặn lưng một cái
Vất vào đất
Nỗi buồn đêm qua

Tối đến
Thắp ngày lên
Bói trăng lên
Gói mộng mơ vào nhà

Ngày lọ mọ qua
Đầu năm ngan ngát cỏ...
 
 
Nguồn: Nguyên Xưa

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z