Níu giữ mùa thu
Hồ Huy Sơn

 


Em đi rồi biết níu giữ gì đây
Nụ cười xưa giờ tan vào trong gió
Chỉ mùa thu vẫn còn rộng lượng thế
Cho ta giữ một mình hương sữa đến mùa sau!

 
 
Nguồn: Nguyên Xưa

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z