Gió
Đỗ Văn Trọn

 

Vầng dương
đón nhận tay người
Sao bao năm tháng
không mời mọc nhau
Chiều sâu
gió xuống chân cầu
Anh mang cát trắng
vào sâu
nỗi mình
 
 
Nguồn: Nguyên Xưa

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z