Môi em
Đỗ Văn Trọn

 
Lòng rưng
đôi mắt em buồn
Nghe như hiu quạnh
đã từng quạnh hiu
Còn nhau
tiếng nói liu điu
Cho nhau như thể
niềm đau giữ gìn
Môi em
trái ngọt đầu cành
Hôn em
như thể
hôn tình
của nhau.
 
 
Nguồn: Nguyên Xưa

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z