Có thể
Nguyễn Hoa

 

Rồi đến một ngày mai
Bạn tìm tôi chẳng thấy

Xin bạn đừng mê mải
Hỏi gió trời cỏ cây

Bầu trời trắng mây bay
Mặt đất xanh màu lá

Bạn đi về nơi có
Một vì sao vừa rơi
Tiếng khóc trẻ chào đời
Là gặp tôi... có thể !...

 
 
Nguồn: Nguyên Xưa

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z