Tìm
Võ Ngọc Thọ

 

Lặng tìm một ánh trăng xưa
Trăm năm cõi mộng nhạt nhòa khói sương

Người đi thả bóng trên đường
Bóng nào che bước người thương tìm về!

Lặng tìm một ánh trăng quê
Tình thơ chớm nụ ước thề còn đâu...
 
 
Nguồn: Nguyên Xưa

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z