Ý nghĩ trống không
Nguyễn Đông Nhật

 

Nhớ V.C.Trâm - gửi N.V.Biệu


Tôi lại đặt chân trên con đường này.
Không có em. Tiếng lá trong vòm cây.
Tháng năm. Mùa xuân chấm một nét son.
Cỏ xanh màu ái ngại.

Tôi bước trên cỏ. Tiếng cười em.
Long lanh. Trái tim se thắt.
Có ai gửi nắng xuống con đường này
cho gió tan chìm trong kỷ niệm.

Tiếng cười em. Rạch sáng một nhát dao
trên hồn tôi đang khâu vá
trên cỏ xanh mềm tôi đang bước
trên đôi môi em mùa xuân đỏ.

Những tiếng chân mù lòa dâng bóng
lớn dần một buổi chiều câm.
 
 
Nguồn: Nguyên Xưa

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z