Biển nhớ
Trần Tường Trình

 
Bông lau trắng phất phơ
Khói mây chiều lãng đãng
Anh đứng ngắm hàng giờ
Biển quê em lãng mạn

Đâu cánh buồm viễn xứ
Căng mãi gió phương xa
Đâu tiếng đàn lữ thứ
Ru mãi khúc không nhà

Đâu bờ xa ước hẹn
Đá xám mờ sắc rêu
Đâu ngực cồn bến lạ
Thở tím cả biển chiều

Làm sao anh biết được
Em đứng ở chiều nào?
Trong vô vàn sóng ngược
Biết đâu là niềm đau.

1.2005
 
 
Nguồn: Alpha

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z