Trầm khúc
Mường Mán

 
Dịu dàng vành nón chao nghiêng
Sông Hương vẽ vội nét duyên em rằm
Mày sóng biếc
Mắt lá răm
Cái nhìn ấm đến sủi tăm chiều vàng.

Dịu dàng chim cõng mùa sang
Tiếng kêu thương đỏ hàng hàng giọt mưa
Trái tim phiêu bạt mỏi chưa
Mà thành quách vọng
Âm xưa ngựa về

Rêu khờ cỏ dại nằm nghe
Tiếng chuông xa vắng níu bè mây trôi.
Em đi về phía lứa đôi
Sông Hương vẽ vội
Đường ngôi tóc trầm

Cả Thừa Thiên bỗng lặng câm
Hình như có chiếc hôn thầm khẽ rơi.
Dịu dàng
Tôi mơ thấy
Tôi
Tan thành sợi khói giữa trời mông mênh.
 
 
Nguồn: Áo Trắng

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z