Diêu bông cho em
Nguyễn Thị Thu Thủy

 
Anh đi mang ấm cho người
Mà tim ta buốt bằng mười mùa đông

Bao giờ lúa mới trổ bông
Ta về tìm lại cánh đồng tình yêu

Cánh cò nhuộm trắng trời chiều
Anh còn đọc lại câu Kiều hôm xưa

Má hồng đi sớm về trưa
Mải thương cho kiếp chăn mưa màn trời

Giật mình một chiếc lá rơi
Ta về hong lại nửa đời rêu phong

Thôi người tình thắm duyên nồng
Ta về hái lá diêu bông tặng mình…
 
 
Nguồn: eVan

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z