Lỡ đò
Nguyễn Thị Thu Thủy

 
Nếu có lần trở lại
Anh sẽ về nơi mô
Bến đò xưa vắng khách
Đắm thuyền tình ngẩn ngơ

Đàn cò nghiêng cánh mỏng
Chở nặng chiều mùa đông
Phù sa buồn tím tái
Dỗi hờn giữa mênh mông

Thuyền em cong theo song
Chập chùng giữa đầy vơi
Hun hút miền thơ dại
Quên mà nhớ suốt đời

Nếu về thăm bến cũ
Có nhớ tới người xưa
Trăng hay miền kí ức
Sáng đôi bờ dậu thưa…
 
 
Nguồn: eVan

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z