Đổi thay
Mai Hữu Phước

 
Trưa thôn Vĩ Tôi đi tìm thôn Vĩ
Nắng không còn vương vít những hàng cau
Vườn nhà ai xanh mướt nay đâu?
Cô gái mặt chữ điền
đã lấy chồng xuất ngoại.

Dòng nước buồn hiu
Hàn thi sĩ hỡi!
Trăng hững hờ dẫu về kịp tối nay
Trong âm thầm chếnh choáng men say
Lòng lữ khách ngập sầu đêm gác trọ.

Một đêm ở thôn Vĩ Dạ - Huế - 10/2004
 
 
Nguồn: eVAN

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z