Chậm rãi
Đường Hải Yến

 
Người đi rồi
Ngày qua rồi
Về thôi mưa rơi
Lòng có trải nắng thì vẫn ướt

Thôi thì em đi tìm người

Những con đường vùn vụt bao khuôn mặt
Điều duy nhất để em nhận ra người lại ở phía sau khuôn mặt

Cuộc kiếm tìm sẽ chưa kết thúc

Em mong đi về phía mặt trời

Nhưng ngày mưa rơi
chậm rãi...
 
 
Nguồn: eVAN

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z