Mưa lòng
Nguyễn Việt Tiến

 

Trông trời mưa cho to, ướt tui tui chịu.
Ướt o tê tui mừng

(Lời trẻ)


Trời ơi... mưa lạnh làm chi
Áo tôi ướt, ngày em đi lấy chồng
Biết rồi... mà vẫn cứ mong
Mưa xưa nặng hạt – Nay lòng còn mưa

Mưa lòng! Biết đến bao giờ...?
Chiều hoang thêm tím, lu mờ ánh trăng
Mưa lòng... như lưới nhện chăng
Nhìn đâu cũng thấy giăng giăng đầy trời
Ước gì... Mưa tạnh người ơi...!
Để lòng tôi nói một lời... với EM
 
 
Nguồn: eVAN

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z