Chợ tình
Nguyễn Đình Vinh

 
Mỗi tuần chỉ có một phiên
Dập dìu trai gái bén duyên tìm về
Khèn ai déo dắt đê mê
Kìa anh anh hãy đừng chê em mà
Chợ tình chẳng quản đường xa
Chín sông mười núi với ba quãng đồng
Biết đâu nên vợ nên chồng
Chẳng cần phân biệt người mông người tày
Dao tiền dao đỏ tới đây
Thái đen thái trắng vui say điệu xòe
Ngọt ngào em hát anh nghe
Thương nhau đối đáp qua hè sang dông
Anh về ngát lá trầu không
Mua thêm chục sấp vải hồng sang thưa
Yêu em đâu ngại nắng mưa
Thưa cha thưa mẹ con đưa em về

Hải Dương, 5-5-2007
 
 
Nguồn: Nguyễn Đình Vinh

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z