Trộm "một chiều"
Thái Trịnh

 Một chiều ngang qua phố cũ
Phượng già mòn mỏi chờ ai
Gặp tôi-người xưa trở lai
Một tôi, một cánh phượng rơi.


 
 
Nguồn: Thái Trịnh

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z