Sóng vỗ đèo ngang ta vẫn đứng lặng câm
Tuệ Tâm

 
Phải không em đằng sau trăm nhánh lộc
Là ta về rủ áo mộng xuân đầu
Chân sẽ bước trong muôn trùng ánh ngọc
Tìm hư vô trong đôi mắt quặng rừng sâu

Phải không em sau bóng thẩm nguyệt vàng
Có muôn điều nhật vọng khúc ly tan
Từ vô thuỷ đã chập chùng liễu ngạn
Tử sinh đà chớm nở ở mây ngàn

Phải không em trong từng hơi thở nhỏ
Có những lời đã vàng vọt hoang vu
Và môi lạnh bởi mây ngàn thiếu gió
Người với người đã biền biệt thiên thu

Phải không em bên kia bờ nắng vỡ
Chỉ có chân không và đầy dấu chân tâm
Sao ngàn dặm vẫn trùng trùng duyên khởi
Sóng vỗ đèo ngang ta vẫn đứng lặng câm
 
 
Nguồn: VietNet

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z