Giấc mơ lau trắng
Trần Tịnh Yên

 
Trong giấc mơ màu nham thạch
Con dế mèn trượt ngã phía cơn say
Em mang hoa theo về cổ tích
Rượu hoàng hôn ai rót xuống chân ngày

Trên chuyến xe chở chiều vào phố
Tiếng lục lạc reo mòn gót heo may
Em vội vã xếp tình vào quang gánh
Theo ai về - Sương gãy trên tay

Trong giấc mơ lau trắnguTrần tịnh yên
Phục sinh tôi vào chiếc lá xanh
Đời bao dung sao nhuộm tình tôi đến tím
Tình chưa yên - Sao đã gọi viên thành!
 
 
Nguồn: TNOL

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z