Em giờ xa vắng
Kim Ngôn

 
Vẫn đường xưa lá me bay
Chiều nay đi lại chiều nay vắng người.
Còn đâu vang tiếng em cười
Mỗi khi tôi giả trượt chuồi bước chân.


Còn đâu khi tiếng chuông ngân
Em tôi mắt nhắm, lâm râm miệng cầu.
Em giờ đâu? Đã về đâu?
Để tôi đi dưới mưa ngâu một mình.
Hàng me trút lá tủi hờn
Tôi cô đơn lạnh từng cơn mưa về.
 
 
Nguồn: KTNN Online

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z