Bão
Nguyễn Trung Bình

 
Thế là em đã nói điều ấy trước giờ bão đến
Trời Sài Gòn u u mắt nâu
Anh đi vào mơ
Vào thực

Vào buổi chiều chẳng có ai để nhớ
Mưa bủa vây bốn phía
Mưa như nước mắt đàn ông
Rơi lì lợm...

Anh ngồi với anh mân mê từng hạt nước
Ngoài Trung nhiều tin chẳng lành
Đời chi lạ!
Bão cũng xé thành hai cõi
Bão của đời mải mê tàn phá
Bão lòng anh tan nát đời anh
Bão lòng anh chỉ mình anh chịu
Bão của đời xin hãy lặng yên! ...
 
 
Nguồn: KTNN Online

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z