Chút nắng bên trời
Hoa Nip

 
Đóng mình lại với mây trời
tôi gieo khô héo vào tôi
một mình

cuộc đời mấy bóng xinh xinh
hồng nhan tri kỷ bỏ mình mà đi
giận làm chi kiếp thiên di
trăm năm lưu lạc mấy khi là mình
song phương, tình ngỡ là tình
thành ra một áng mây xinh qua trời

khép mình lại với loài người
còn
một chút nắng bên trời
lung linh...
 
 
Nguồn: eVAN

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z