Tôi đã gặp em
Hoàng Thùy Linh

 
Tôi không gặp em
ở thiên đàng
Nơi tất cả mọi người đều giống tôi

Tôi đã gặp em
ở địa ngục
Nơi tôi chẳng còn nhận ra ai

Tôi đã gặp em
giữa khoảng không của đúng và sai
em hàn gắn tôi
từng đợt bão trôi

Em đã hôn tâm hồn tôi
Lúc giao thời vô tận

Tôi chia tay em
với nụ cười quên lãng
đâu phải lần cuối cùng


 
 
Nguồn: eVAN

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z