Nuối mà chi???
Ngọc Giang

 
Vì đâu hồn bỗng vấn vương
Cưu mang hạt nhớ hạt thương cuối trời
Giọt dài giọt ngắn mưa rơi
Giọt buông giọt vỡ chơi vơi ngậm ngùi
Trách chi Nguyệt Lão khiến xui
Cùng ai chia sẻ buồn vui tháng ngày
Chỉ cần một thoáng heo may
Cũng gây mùi nhớ, vòng tay mong chờ
Phiền buồn rỏ xuống thành mơ
Canh khuya tỉnh giấc, thẫn thờ buồn vương
Bâng khuâng bất chợt sầu thương
Đời như hư ảo khói sương tơ chùng
Thì ra những thoáng mông lung
Tan thành nỗi nhớ tận cùng vây quanh
Chiều chiều nhìn vạt nắng hanh
Ngẩn ngơ tiếc nuối loanh quanh một mình.
 
 
Nguồn: KTNN Online

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z