Tháng năm
Nguyễn Thị Hồng Hà

 
Tháng năm trời đan áo
Chống chếnh miền cỏ say
Một mùa hoa mắc nợ
Đỏ loang chiều ai hay.

Nắng đậu vàng mắt lá
Mưa đọng lối cầu vồng
Trời se hương cỏ mật
Thơm lặng cánh buồm mây.

Tháng năm trời đổ nhớ
Rót mật chiều lên cây
Sóng sánh miền ký ức
Gói bóng người trên tay
 
 
Nguồn: KTNN Online

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z