Bùa yêu
Lê Đình Trọng

 


Trầu vàng. Có nghĩa gì đâu
Mười năm xa xứ... nhớ nhau... Thì về!
Bùa yêu. Em bỏ giếng quê
Câu thơ tôi vớt... Tứ bề lấm trăng
 
 
Nguồn: KTNN Online

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z