Trăng riêng
Lê Đình Trọng

 


Từ tâm. Neo mảnh trăng riêng
Từ em. Nhan sắc về thiền giấc mơ
Tôi về chúc thọ câu thơ
Gặp môi em hạn... Bất ngờ hồi sinh!
 
 
Nguồn: KTNN Online

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z