Bình yên mở cửa
Văn Thị Hạnh Thuỷ

 
Không còn hương khế nữa
Của một mùa xuân xưa
Màu quả vàng day dưa
Ruộm dài trong ký ức.

Dẫu vẫn đau lồng ngực
Khi chút xưa thoáng về
Ta bây giờ mỏi mê
Trước chặng đường quá khứ.

Ban mai về đánh thức
Ta trong veo thuở nào
Yêu cái nắng lao xao
Rặng tre già trước ngõ

Bao năm mình đây đó
Bôn ba giữa thị thành;
Giờ đứng giữa vườn xanh
Nghe bình yên mở cửa...
 
 
Nguồn: KTNN Online

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z