Tín hiệu mùa sang
Phanxipăng

 
Mộng vàng hỡi! Lưng trời rơi mấy hạt?
Nhành bích ngô ngóng chim lạc bay về
Ai tỉ mẩn ngồi vê từng nốt nhạc?
Bản hoà âm dào dạt sóng đam mê.

Hương vị gì quen thuộc tợ cà phê
Môi thơm cứ tỉ tê bao hoài niệm
Nhị độ mai cài bím mái tóc thề
Mắt tình ái trông bốn bề ảo diễm.

Khi nhật nguyệt dìu nhau vào huyền nhiệm
Những pho kinh quý hiếm vụt viên thành
Đúc vũ trụ tôi rèn thanh báu kiếm
Hạt mộng vàng thoắt hiện lộc xuân xanh.
 
 
Nguồn: KTNN Online

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z