Cõi mê
Chu-Thuỵ-Nguyên

 
Ngó em
bước vội chân son
Ta mê muội quá
chẳng còn biết ta
Từ đâu
lưu lạc sa đà
Xuống mê cung ấy
đặng mà yêu em
Nuốt chi
trái cấm ngọt mềm
Cho đau trọn kiếp
tội tìm nửa kia
U mê ?
ừ kệ u mê
Miễn ta hái được đào mê xứ nàng !...
 
 
Nguồn: Chu-Thuỵ-Nguyên

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z