Người đàn bà câm ru con
Trần Thanh Quang

 
Đêm tĩnh lặng
vành vạnh vầng trăng
liu riu gió
lơ thơ ngôi sao lạc
tiếng trẻ khóc
xoáy vào đêm tối
giọng ậm ừ
người đàn bà câm ru con

phên phành phạch
gõ nhịp thời gian
dế giun hát xốn xang hương đồng nội
ậm cung thức
mẹ vỗ đều mông trẻ
ự bậc trầm
mẹ vuốt khẽ đường lưng

sâu thăm thẳm
quầng thâm đôi mắt
trẻ ngủ yên
trong màu tối dịu hiền
trẻ ngủ yên
trong ậm ự thâm niên
trong cỏ lá-gió-trăng-giun-dế
người đàn bà câm ru con

đêm tĩnh lặng
lơ thơ gió
tiếng trẻ khóc
giọng ậm ừ
đôi mắt hát trái tim và máu
trẻ ngủ giấc tròn
người đàn bà câm ru con .
 
 
Nguồn: Khánh trang

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z