Lời ru cuối
Trần Thanh Quang

 
Ru em
ru một đời tình
ngã nghiêng ta hát với mình ta chơi
ru em
ru tiếng à…ơi…
câu ca khẽ rụng thành lời dấu yêu
ru em
ru sớm
ru chiều
ru điên
ru dại
ru xiêu xát lòng
ru em tịnh cõi hư không
mãn khai thành triệu đóa hồng cho ai ?

ru em
ru suốt đêm dài
hòa âm cùng gió
ru khai tử
tình.
 
 
Nguồn: Tuyển các nhà thơ Huế

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z