Nơi nào cho trái tim buồn trú mưa
Cao Thoại Châu

 
Sầu em hóa một cơn mưa
Giăng cho kín lối tôi về đêm nay
Sáng mai lại có một ngày
Đưa tay ra hứng cho đầy cơn mưa

Sầu em khơi tự bao giờ
Mà nghe lau lách mịt mờ bến sông
Sầu em cho gió long đong
Gió đi lận đận giữa dòng thời gian

Thinh không kia rộng ngút ngàn
Hạt mưa rơi xuống vỡ thành tiếng ca
Tôi ra đứng ở hiên nhà
Nghe lòng ướt sũng sầu xa sầu gần

Hạt mưa nào đó phân vân
Nhìn theo cái bến nửa còn nửa không
Rơi cho hết kiếp long đong
Rơi như có sự buộc lòng phải rơi

Cơn mưa dài quá em ơi
Hình như mưa hết một đời đó chăng
Mưa từ dưới đất mưa lên
Nơi nào cho trái tim buồn trú mưa?
 
 
Nguồn: Gió O

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z