Mượn
Lê Ngã Lễ

 
Mượn em
Hóa giải cuộc tình
Dẫu
Bên bờ bãi
Lênh đênh
Trốn tìm
Dã tràng
Xóa vết chân chim
Dấu xuân còn vọng
Mắt chìm
Môi trôi
 
 
Nguồn: tuoitre.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z