Níu
Trần Thiên Thị

 
Mùa đông níu lấy mùa xuân
Đưa tay níu lấy người dưng giữa đường
Đang vui lại níu lấy buồn
Tỉnh
Say
Hai khúc đoạn trường níu nhau
 
 
Nguồn: tuoitre.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z